Theodore van Houten
 
naar publicaties naar de biografie
 
   
De oorlog in jouw dorp
Dit recent verschenen boek is een lespakket, een uitvoerig schoolboek, dat de geschiedenis van de hele Tweede Wereldoorlog beknopt vertelt aan 11- en 12-jarigen aan de hand van de historische gebeurtenissen in hun eigen woonplaats: Aalsmeer in crisis en oorlogstijd. Het project is bestemd voor alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Het boek is gebaseerd op Theodores Aalsmeerse geschiedschrijving van de oorlog 'Een vrij ernstig geval'.
Lees verder >>>
2013, Uitgeverij Art & Research / Cocu


De oorlog in jouw dorp

Analyses Elgar’s ‘enigma’ and its solution
Deze herziene analyse betreft een orkestwerk, bestaande uit een muzikaal thema en 14 variaties, gecomponeerd door Edward Elgar in 1898-1899.
Het betreft een engelse versie, herzien en gepubliceerd in 2012.

Zie verder >>>


Overdracht archief

Brittannia rules the waves

Overdracht archief

oorlogstijd


Theodore heeft zijn archief, met daarin talrijke documenten over Aalsmeer in de Tweede Wereldoorlog, overgedragen aan de gemeente Aalsmeer.
Dit archief vormde de basis voor het boek
'Een vrij ernstig geval'. Burgemeester Pieter Litjens nam het archief symbolisch over. Gemeentearchivaris Peter Boogaard had al eerder de stukken in ontvangst genomen. Het archief bestaat uit 190 mappen op A4-formaat en neemt ruim één strekkende meter in beslag. De mappen bevatten de dossiers van ongeveer 160 personen die na de oorlog bij de Bijzondere Rechtspleging zijn voorgeleid. De meeste van deze mensen waren lid van de Aalsmeerse afdeling van de Nationaal-Socialistische Beweging. Bron: Witte Weekblad. Foto overdracht: Arjen Vos.
Voor het inzien van het archief kunt u een afspraak maken met Peter Boogaard. 

.